Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ

9

Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ: Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học;

Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.(trích:Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT)

Chi tiết về Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ:

Điểm a, khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT quy định Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 1 (UT1), khi tham dự thi đại học sẽ được ưu tiên cộng 1 điểm.

Về độ tuổi dự thi vào ngành công an nhân dân:

Thông tư 71/2011/TT – BCA quy định, Đối tượng là học sinh trung học phổ thông độ tuổi dự thi là 20 tuổi, học sinh dân tộc thiểu số là không quá 22 tuổi. Đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế là không quá 30 tuổi.

Như vậy độ tuổi dự thi là từ 18 đến 30 (tính đến ngày quyết định tuyển chọn), các trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc, trình độ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II có thể tuyển đến 35 tuổi, có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ có thể tuyển đến 45 tuổi, trường hợp đặc biệt có độ tuổi cao hơn do Bộ trưởng quyết định. Tham khảo thêm về Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ tại TT71/2011/TT – BCA.

Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ Chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ dự thi xét tuyển ĐH, CĐ
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả