Đang học đại học có chuyển trường được không ?

8

Đây là câu hỏi bởi độc giả Nguyễn Thành

– Em đang là sinh viên năm thứ hai Đại học bách khoa Hà Nội. Hiện tại em thấy việc học tập tại đây không phù hợp, em không theo kịp được các bạn cũng như cảm thấy ngành nghề đã chọn không hợp với mình. Xin vui lòng cho em hỏi em có cách nào chuyển trường khác học được không? Nếu không chuyển sang đại học được thì sang trung cấp hay cao đẳng cũng được. Pháp luật có quy định điều đó không? Em giờ không muốn thi lại đại học bởi cải cách thi lại phức tạp, kiến thức em cũng không nhớ hết.

dang-hoc-dai-hoc-co-chuyen-truong-duoc-khong Đang học đại học có chuyển trường được không ?
Đang học đại học có chuyển trường được không ?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời: 

Quyết định số 25/2006/QĐ – BGDĐT về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy quy định:

“Điều 9. Chuyển trường

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường có ngành đào tạo trùng hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã dự thi tuyển sinh nhưng không trúng tuyển hoặc có điểm thi thấp hơn điểm xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi tuyển sinh;

b) Sinh viên có hộ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.”

Căn cứ theo quy định trên thì bạn chỉ có thể chuyển trường đại học nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 nêu trên và không thuộc khoản 2 điều 9 Quyết định trên.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả