Đề thi học kì môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ

4

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 – 2016 Đề kiểm tra học kỳ II môn Sử lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 – 2016 là đề kiểm tra học kì II lớp 12 môn Lịch sử được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm môn Sử có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn luyện đề, ôn tập hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

2016-04-14_14-44-41 Đề thi học kì môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ

Câu I (2,5 điểm)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 – 1960) xác định cách mạng miền Bắc và cách mạng miền Nam có vai trò gì đối với cách mạng cả nước? Vai trò của cách mạng miền Bắc thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Mĩ như thế nào?

Câu II (2,5 điểm)

Vì sao đế quốc Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965)? Quân và dân miền Nam đánh bại chiến lược Chiến tranh này như thế nào?

Câu III (2,5 điểm)

Tóm tắt những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973).

Câu IV (2,5 điểm)

Đảng Lao động Việt Nam căn cứ điều kiện, thời cơ nào đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nêu suy nghĩ của em về chủ trương, kế hoạch đó.

Tải Về Trọn Bộ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả