Điểm chuẩn 2015: Các trường cao đẳng khối Công an nhân dân

2

Các trường Cao đẳng khối Công an nhân dân thông báo Điểm chuẩn 2015

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015
NamNữ
1A26.7528,75
2A125,527,25
3C24,7529
4D123,7527,25

 

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015
NamNữ
1A24,526,5
2A122,7526
3C22,526,75
4D12122,5

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015
NamNữ
1A26.7528.00
2A125.0027.5
3C23.5028.25
4D23.2526.5

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015
NamNữ
1A25,2526,5
2A124,7525,75
3C24,7527,5
4D12325,75

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả