Ebook Các hàm thông dụng trong Excel

5

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,… một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy download tài liệu này đề giúp các bạn tự học các hàm trong excel một cách iệu quả nhất.

Ebook Các hàm thông dụng trong Excel   Ebook Các hàm thông dụng trong Excel
Ebook Các hàm thông dụng trong Excel

Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng dụng khác như Access, SQL,… và trong kỹ thuật lập trình PASCAL, C++, C#, VB.NET,….

Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ thuật lập trình.

download Ebook Các hàm thông dụng trong Excel

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả