Giải đề thi THPT QG 2015 môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

1

Thầy Lê Bá Trần Phương chữa chi tiết các câu hỏi trong đề thi. Các bạn xem và đặc biệt lưu ý cả cách trình bày nữa nhé! (Nguồn: Hoc Mai trên youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=ORt4Dr3NxRU

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả