Giáo trình Tin học văn phòng cơ bản

4

Giáo trình Tin học văn phòng 2007 là tài liệu hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao về Word và Excel 2007, giúp các bạn tự học thành thạo soạn thảo văn bản với Microsoft Word và xử lý bảng tính trong Excel được thuần thục, nâng cao chất lượng học tập và làm việc được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và hiệu quả.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả