Giáo trình tự học HTML cơ bản miễn phí

4

Dưới đây là bộ tài liệu về HTML căn bản, giúp các bạn mới nhập môn có thể dễ dàng tìm hiểu hơn. Trong bộ giáo trình này có cả video dạy các thao tác căn bản của HTML. Hãy thử sức và học tập để có 1 lượng kiến thức vững vàng.

Mở đầu – HTML là gì, cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, màu chữ, màu nền… tất cả có trong Giáo trình HTML…

download Giáo trình tự học HTML cơ bản miễn phí

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả