Hội thảo quốc gia về việc làm bền vững và cam kết trong quá trình hội nhập quốc tế

3

Ngày 26/8/2015, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo quốc gia về “ Việc làm bền vững và các cam kết trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo quốc gia về việc làm bền vững và cam kết trong quá trình hội nhập quốc tế
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện các đơn vị liên quan cùng chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực việc làm. Đánh giá Chương trình hợp tác quốc gia Việc làm bền vững giai đoạn 2012 – 2016, PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết, việc làm bền vững không đơn giản chỉ là công việc ổn định, có lương cao, mà việc làm bền vững còn là việc làm đầy đủ và năng suất chất lượng cho cả phụ nữ và nam giới trong điều kiện tự do, bình đẳng, an sinh và tôn trọng nhân phẩm. Ngoài ra, việc làm bền vững cần lồng ghép với chính sách, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện các quyền cơ bản của con người. Theo đó, từ năm 2012, thành công cơ bản nhất của Việt Nam là xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và được thông qua các bộ Luật như: Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ. Trong thực tiễn hội nhập khu vực và quốc tế, các Điều ước quốc tế đã thực sự trở thành một công cụ pháp lý quan trọng của Nhà nước nhằm thiết lập và thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, xã hội, bao gồm cả những Điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề lao động. Chính phủ Việt Nam đã ban hành hoặc sửa đổi nhiều văn bản theo hướng nội luật hóa các công ước quốc tế mà chúng ta tham gia, đồng thời không làm cản trở việc thực hiện các Công ước này.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là của các doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp dệt may có sử dụng phần lớn lao động là nữ về vấn đề bình đẳng giới, chính sách ưu tiên, đặc thù đối với lao động nữ như bố trí nghỉ và làm việc trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ…
Theo ý kiến của chuyên gia tư vấn nội luật hóa và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế thì việc nội luật hóa ở Việt Nam tương đối tốt, ví dụ, như vào thời điểm Việt Nam phê chuẩn Công ước 29 về lao động cưỡng bức thì khái niệm này còn chưa có, song đến năm 2012, vấn đề này đã được đưa vào luật. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn những hạn chế, chủ yếu trong thể chế hóa, cụ thể: hệ thống chính sách chỉ bao phủ một bộ phận dân cư; nhiều chính sách còn chồng chéo, được thực hiện bởi nhiều bộ, cơ quan, nhiều nguồn lực; thiếu chế tài, nguồn lực để thực hiện…
Trong phần tham luận của mình, ông Trần Văn Tư, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế xã hội (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) khẳng định để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động trong điều kiện Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng với nền kinh tế toàn cầu, Công đoàn Việt Nam đã và đang hướng các hoạt động của mình tập trung vào một số nhiệm vụ như tham gia đẩy mạnh thực hiện đường lối phát triển kinh tế – xã hội đất nước do Đảng và Nhà nước đề ra; tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật về lao động, an sinh xã hội, tạo cơ sở pháp luật thực hiện quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc người sử dụng lao động chấp hành quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động; đại diện người lao động đối thoại, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, đối tác xã hội khác.

Để thực hiện việc làm bền vững cho người lao động trong hội nhập quốc tế

Các đại biểu đồng thuận với việc cần nhận thức sâu sắc về nội hàm cơ bản của khái niệm việc làm bền vững theo thông lệ quốc tế mà ILO đã xác lập để hướng dẫn các quốc gia thành viên tham chiếu, vận dụng vào hoàn cảnh thực tế của từng quốc gia. Thời gian tới, Việt Nam cần sớm hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động theo hướng đảm bảo các quyền cơ bản của người lao động; Đào tạo nguồn nhân lực; Tăng cường hợp tác song phương với các nước trong khu vực và trên thế giới; Tích cực tham gia các chế định khu vực và quốc tế; Tăng cường tính tuân thủ của doanh nghiệp; Tăng cường cơ chế ba bên và đối thoại xã hội.

Nguồn: molisa.gov.vn

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả