Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia

2

Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia – Bộ GD-ĐT đã công bố các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2016 gồm những môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Trong 8 môn đó thí sinh được tự chọn một môn tự chọn để thi còn 3 môn phải bắt buộc theo chỉ định của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia
Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia

Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn quy chế thi THPT Quốc gia

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của kỳ thi và kiểm tra để bảo đảm chính xác trước khi báo cáo Bộ. Có 3 loại báo cáo sau:

Báo cáo trước kỳ thi: Các đơn vị chủ trì cụm thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi và báo cáo Bộ trước ngày 10/6.

Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Gồm 8 báo cáo, được các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi; chậm nhất 11h30′ đối với buổi thi sáng, 16h30′ đối với buổi thi chiều.

Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Được các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi về Bộ chậm nhất 10h30′ ngày 5/7. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường ĐH, CĐ, học viện gửi dữ liệu kết quả thi chậm nhất ngày 20/7/2016. Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức chậm nhất ngày 10/8/2016. Trước ngày 15/8, các Sở GD&ĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT.

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế của Bộ GD-ĐT công bố có nêu rõ Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm các phụ lục về các công tác liên quan tới công tác tổ chức kỳ thi như: Đăng ký dự thi và tổ chức Hội đồng thi; Lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia 2016; Coi thi, chấm thi, chấm kiểm tra phúc khảo; Xét công nhận tốt nghiệp THPT; Cấu trúc các tệp báo cáo chấm thi trắc nghiệm; Mã số cụm thi (Hội đồng thi); Phiếu đăng ký tham dự kỳ thi quốc gia; Phiếu ghi điểm; Coi thi; In sao đề thi.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục để xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả