Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9

2

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã bắt đầu tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử với sự tham gia của 30.000 người.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9
Tham dự Lễ kỷ niệm có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đúng 7 giờ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 bắt đầu

Trước Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 là phần chào cờ và bắn 21 phát đại bác từ khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Tham dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị…

Tới dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9 còn có các đoàn khách Quốc tế cấp cao: Đoàn Đại biểu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Vương quốc Campuchia.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư trung ương Đảng, nguyên Bí thư trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội (QH), nguyên Phó Chủ tịch QH; nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các ủy viên BCH trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; các tầng lớp nhân dân TP Hà Nội; đại diện các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức; đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia các cuộc kháng chiến cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc; các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước; khách mời quốc tế và các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều tham gia dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể ngày 2/9.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả