Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho mọi người

12

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho mọi người – Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

Bản kiểm điểm cá nhân 2016 hay còn gọi là bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và Bảng đánh giá nhân viên cuối năm.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho mọi người

Mời các bạn tham khảo Bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất như sau:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:……………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………..…………….

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
  • Khiển trách bằng văn bản;
  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
  • Sa thải.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân dành cho mọi người 2016

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả