Nộp hồ sơ miễn thi THPT quốc gia trước 19/5 tại Hải Dương

8

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu các đơn vị nộp danh sách và hồ sơ thí sinh đề nghị xét miễn thi trong kỳ thi THPT quốc gia về Sở trước ngày 19/5/2016.

Nộp hồ sơ miễn thi THPT quốc gia trước 19/5 tại Hải Dương Nộp hồ sơ miễn thi THPT quốc gia trước 19/5 tại Hải Dương
Nộp hồ sơ miễn thi THPT quốc gia trước 19/5 tại Hải Dương 

Hồ sơ đề nghị xét miễn thi, với trường hợp miễn thi cả 4 môn trong xét tốt nghiệp gồm: Hồ sơ đăng ký dự thi; danh sách học sinh đề nghị miễn thi kèm theo văn bản đề nghị xét miễn thi của đơn vị; giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cáp;

Với miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia, hồ sơ gồm: Hồ sơ đăng ký dự thi; danh sách học sinh đề nghị xét miễn thi; văn bản đề nghị miễn thi của các bộ ngành đối với học sinh lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả