Sắp hết hạn chỉnh sửa hồ sơ dự thi THPT quốc gia 2016

2

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của bộ.

Sắp hết hạn chỉnh sửa hồ sơ dự thi THPT quốc gia 2016 Sắp hết hạn chỉnh sửa hồ sơ dự thi THPT quốc gia 2016
Sắp hết hạn chỉnh sửa hồ sơ dự thi THPT quốc gia 2016

Tài khoản này được cấp ngay sau khi nơi tiếp nhận hồ sơ nhập liệu xong và gửi về phần mềm quản lý thi. Thí sinh sẽ được nhận tài khoản và mã đăng nhập qua điện thoại hoặc email để kiểm tra thông tin mà hệ thống thi THPT quốc gia 2016 của Bộ gửi về.

Trong trường hợp đối chiếu và phát hiện bất kỳ sai sót, thí sinh báo lỗi trong hệ thống hoặc báo cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh, chậm nhất là trong ngày 30/4.

Các thí sinh cần giữ cẩn thận phiếu số 2. Bởi phiếu này sẽ được đơn vị tiếp nhận hồ sơ đóng dấu xác nhận và chuyển cho thí sinh khi nộp hồ sơ thi THPT quốc gia.

Phiếu số 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc đối chiếu thông tin đã đăng ký, làm cơ sở điều chỉnh thông tin và hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi THPT quốc gia lẫn xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Theo quy định, thí sinh được nhận giấy báo dự thi từ ngày 15/6.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/7. Tuy nhiên, ngày 30/6, các thí sinh cần đến địa điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi.

Sau ngày 20/7, sẽ có kết quả thi và các đơn vị tổ chức thi sẽ in giấy chứng nhận kết quả thi gửi cho thí sinh.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả