Browsing Tag

Hướng nghiệp

Cao đẳng nghề số 1–Bộ Quốc Phòng

Trường Cao đẳng nghề số 1–Bộ Quốc Phòng tiền thân là Trường Lái xe Quân khu Việt Bắc. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã có bề dày về lịch sử: Ngày 03 tháng 7 năm 1965, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân…