Tài liệu hướng dẫn tự tay làm Ebook định dạng CHM

5

Bất kỳ máy nào cài Windows đều chạy tốt CHM mà không cần cài thêm bất kỳ chương trình nào khác, do đó CHM phổ biến hơn rất nhiều các định dạng khác. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn làm Ebook tiếng Việt định dạng CHM.

download Tài liệu hướng dẫn tự tay làm Ebook định dạng CHM

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả