Tài liệu tự học Microsoft Excel

4

Tự học Microsoft Excel 2010 là tài liệu hướng dẫn các bạn tất cả về Microsoft Excel 2010, từ cơ bản đến nâng cao, tuần tự các bước, phù hợp với các bạn chưa biết gì về Excel cũng như cần nâng cao, chuyên sâu về các tính năng của chương trình này. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu tự học Microsoft Excel Tài liệu tự học Microsoft Excel
Tài liệu tự học Microsoft Excel

Với các chương trình Excel 2003, Microsoft Excel 2007, thì Tự học Microsoft Excel 2010 được phát triển hơn hẳn các chương trình này với nhiều tính năng mới, mở rộng nhiều chức năng cũ như Thêm tính năng Sparkline, tính năng Macro, vẽ đồ thị được nhiều cải tiến, nâng cao….

Tự học Microsoft Excel 2010 nội dung bao gồm:

  • Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  • Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel
  • Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel
  • Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
  • Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu
  • Chương 5: Đồ Thị Trong Excel
  • Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính
  • Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates
  • Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả