Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

2

Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Lần đầu tiên được đưa vào thi tốt nghiệp và đại học, môn Giáo dục công dân gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.
Xem đáp án
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân
Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân Đề thử nghiệm THPT quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả