Trường Cao đẳng nghề Bà Rịa – Vũng Tàu

6

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây là trường Dạy nghề tỉnh BR-VT) được thành lập theo quyết định số 400/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 1998 của UBND tỉnh BR-VT. Đến năm 2006 trường được đổi tên thành trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 5 tháng 11 năm 2010 trường được nâng cấp lên trường cao đẳng nghề tỉnh BRVT trực thuộc UBND tỉnh BRVT. Nhà trường đã được Bộ Lao động-TBXH xếp là một trong những trường đào tạo nghề trọng điểm. Năm 2011-2015 trường được đầu tư 3 nghề đạt chuẩn quốc gia và 3 nghề đạt chuẩn khu vực ASEAN.

Là một trường đa ngành đào tạo với phương châm “Luôn luôn đổi mới vì nguồn nhân lực chất lượng cao” phục vụ công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của những nhà tuyển dụng lao động trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, sinh viên học sinh theo học tại trường sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tốt nhất cùng với khả năng vững vàng về ngoại ngữ và tin học.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả