Video hướng dẫn hàn lót tig phủ tig ống 2"

9

Hàn lót tig phủ tig tư thế 6G ống 2″ là một trong những phương pháp hàn khó, đòi hỏi người thợ hàn phải có kinh nghiệm. Hiện nay mối hàn này thường được sử dụng để hàn các ống công nghệ như ống dẫn dầu, dẫn khí,….

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả